Caută
  • Dan Izvernariu

Com Amor do Madrid


Na minha conclusão sobre a vida, rezulta que tudo é possível se você concluir corretamente no passado. Você sempre sabe aquel "o que eu não quero" para definir o que deve ou seja o que realment "eu queria" inicialmente. Por cinco anos, passei espaço no Inferno Azul, o meu sonho construtivo de 20 anos terminou em ruína, só porque, era isso que a Vida queria.

É importante não desistir do seu sonho, não desistir, especialmente quando você não tem nada a perder, mesmo no momento quando você perdeu tudo. Se existem deuses e deuses, eles devem descobrir e temer sua vontade forte, sempre mentida pelas belas palavras "Livre Arbítrio", que de fato não existem. Sempre rebelde, nunca injusto! A rainha está morta! Viva Regina!

Existem muitas outras almas nesta vida que estão esperando para serem amadas, protegidas, desejadas. Existem muitas outras almas gêmeas que merecem ... o que merecem ...amor, carinho e responsabilidade. Ninguém é construído para viver sozinho, pois, só, poucos conseguem qualquer coisa ... sozinhos em vida. O ser humano é construído para viver na comunidade, responsável por cada um dos outros e por si proprio mas nunca em egoismo e de modo inumano. Assim eu explico, a perpetuação de nossa espécie. Pelo menos uma vez por ano, entenda que a Festa da Família não está para acontecer, esqueça o egoísmo e compartilhe com outras almas tudo o que você tem. Que este experimento seja uma lição, provando assim o gosto supremo pelo humanismo. Não existem apenas dois pares de almas, existem muitos outros pares de almas com diferentes estágios evolutivos. Um Feliz Natal para todos, tudo o que digo, conto pela experiência que sinto e tentei na minha vida uma conclusão final justa para mim #vivercontraluz ( My Facebook PUBLIC story about Procura de Felicidade 2019 em Português)

Google automatic translate Rom.L. post

<<

În concluzia mea despre viață, remarcam faptul că orice este posibil dacă concluzionați corect în trecut.

Știu întotdeauna „ceea ce nu vreau” si să definesc ceea ce ar trebui cu adevărat sau ceea ce „voiam” inițial.

Timp de cinci ani, am petrecut spațiu în Iadul Albastru, visul meu constructiv în vârstă de 20 de ani s-a sfârșit în ruină, doar pentru că asta și-a dorit Viața.


Am rămas cu două întrebări după acest dezastru dificil și cinic, „merită să trăiesc trăind visul sau să anulez această dimensiune trăită în acest fel ... între da sau nu”


Am ales să prefer actul natural final cu o ieșire din faza teatrală a vieții cu aplauze, pentru că viața trebuie trăită așa cum vine, cu toate cele convenabile și inconveniente, ci mai degrabă să încerc să pun o picătură de BUN în atâtea inconveniente pe cât a văzut. răul, al naibii ...Este important să nu renunți la visul tău, să nu renunți, mai ales atunci când nu ai nimic de pierdut, chiar și în momentul în care ai pierdut totul.

Dacă există zei și zei, ei trebuie să descopere și să se teamă de voința lor puternică, întotdeauna mințiți de cuvintele frumoase „Voință liberă”, care de fapt nu există.

Întotdeauna rebel, niciodată nedrept!


Regina a murit! Trăiască Regina!


Există multe alte suflete în această viață care așteaptă să fie iubite, protejate, dorite.

Există mulți alți parteneri de suflet care merită ... ceea ce merită ... dragoste, grijă și responsabilitate.

Nimeni nu este construit pentru a trăi singur, pentru că doar puțini pot realiza ceva ... singuri în viață.

Ființa umană este construită pentru a trăi în comunitate, responsabilă unul pentru celălalt și pentru sine, dar niciodată în egoism și mod inuman. Așa că vă explic perpetuarea speciei noastre.


Cel puțin o dată pe an, înțelegeți că petrecerea in familie de Sarbatori este pe cale să se întâmple ca o adevarata uniune reala si atunci uitați de egoism și împărtășiți tot ce aveți cu alte suflete.

Fie ca acest experiment să fie o lecție, dovedind astfel gustul suprem pentru umanism.


Nu există doar două perechi de suflete, există multe alte perechi sufletești cu diferite etape evolutive.


Un Crăciun fericit tuturor, tot ce spun, mă bazez pe experiența pe care o simt și am încercat în viața mea o concluzie finală doar pentru mine <<


58 afișare0 comentariu

Postări recente

Afișează-le pe toate